We Distinguish…(Part 4) — Law/Gospel

YINKAHDINAY

Law-Gospel2

In this series, we are surveying some of the most important Reformed theological distinctions. These are not irrelevant or minor points of theology. Rather, these are distinctions where, if you get them wrong or ignore them, major theological disaster threatens to ensue. We need to strive for precision in our understanding of the teachings of God’s Word.

Despite being found in the Three Forms of Unity, today’s distinction has fallen on hard times. I have lost track of the number of times that I’ve heard Reformed ministers speak disparagingly of the distinction between law and gospel. I think I understand why it happens. Imagine if someone were to say, “Oh, covenant theology makes people into legalists. It’s good that we’ve broken free from the doctrine of the covenant. That doctrine has caused nothing but trouble – it just makes people self-righteous.” It’s true that the doctrine of the covenant has…

View original post 1,107 more words

Die Pêrel van Christelike Troos (1): Inleiding en oorsig

Pro Regno

Die Pêrel van Christelike Troos

(1) Inleiding en oorsig

“Christus gee aan Sy eie, wat Moses eis van sy eie.” – Petrus Dathenus

Ek het onlangs die volgende ou boekie in my boekrak herontdek:

Parel van Christelijke Troost

(gesprek over onderscheid tussen Wet en Evangelie)

deur 

Petrus Dathenus

Inleiding

Die wesentlike doel van die boek is om vir gelowiges troos te bring, deur hul reg te leer wat die regte onderskeid is tussen die Wet (Moses) en die Evangelie (Jesus). As hierdie twee sake reg verstaan word, soos die Skrif dit leer, dan is daar geen onnodige valse teenstellings of vyandskap tussen wet en evangelie, Moses en Christus, die ou en nuwer verbondsbedelings, Ou en Nuwe Testament, ens. nie.  Ja, baie duidelike onderskeid oor wat elkeen se bepaalde doel en plek is in die Woord, maar nie vyandige valse teenstellings nie.

Die teenstelling is tussen:

  • sonde vs genade, in…

View original post 2,015 more words